Berger - Seidle Olej CLASSIC 100 PRO

  • Berger - Seidle Olej CLASSIC 100 PRO

Olej Berger – Seidle Classic 100-Pro jest produktem bardzo przyjaznym dla środowiska. Jest to olejowosk, który głęboko impregnuje podłogi drewniane. Produkt ten zawiera aż 98% ciał stałych, jego bazą są uszlachetnione oleje roślinne. Olej Classic 100 Pro nakłada się 2 do 3 razy szpachlą w zależności od zdolności wchłaniania drewna. Jest to wiodący produkt na rynku.

Zastosowanie oleju Berger – Seidle Classic 100 Pro.

Przed nałożeniem oleju 100 Pro nie należy szlifować powierzchni drewna zbyt drobnoziarnistym papierem, aby podłoga mogła „przyjąć” jak najwięcej oleju. Szlifowanie końcowe powinno odbyć się cykliniarką papierem z ziarnem „100” i maszyną jedno-tarczową siatką z 100 lub 120. Różne rodzaje drzewna potrzebują różnych ilości produktu. Olej Classic 100-Pro nakłada się cienko i jednolicie szpachlą metalową. Preparat wnika natychmiast w pory drewna. Zaraz po nałożeniu olejowosku należy spolerować go polerką jedno-tarczową miękkim padem najlepiej białym, tak aby zebrać nadmiar olejowosku i uzyskać jednolicie wyglądającą powierzchnię.

Olej Classic 100 Pro nanosi się w dwóch warstwach, kolejną warstwę można nakładać po nocy, przed uprzednim sprawdzeniem czy, poprzednia warstwa jest sucha.

Zużycie:

Ok. 40-50ml/m2. Słabo wchłaniające drewna jak np. dąb potrzebują mniej miej oleju na 1m2 niż silnie chłonące gatunki takie jak np. buk czy sosna. W przypadku podłogi z bruku należy nałożyć trzy warstwy olejowosku.

Wysychanie:

Przy 23 o C i 50% relatywnej wilgotności powietrza olej Classic 100 Pro wysycha ok. 12 godzin. W przypadku drewna „ tłustego”, złej wentylacji, niskiej temperatury, innej wilgotności powietrza proces schnięcia może się znacznie wydłużyć. Nie wcześniej niż po 8-10 dniach możemy kłaść na zaolejowaną powierzchnię dywany czy środki pielęgnacyjne.

 UWAGA !!!

Nasączone olejem szmaty, pady i inne narzędzia należy przechowywać zwilżone wodą w zamkniętych pojemnikach. Uważać by nie doszło do kontaktu z ogniem. Olejowosk może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać, w wyniku oksydacji, wysoką temperaturę która może spowodować samozapłon

p-000015 Berger - Seidle Olej CLASSIC 100 PRO 1 litr
Produkt dostępny.
Dodaj do koszyka
151,00 PLN
p-000016 Berger - Seidle Olej CLASSIC 100 PRO 5 litrów
Produkt dostępny.
Dodaj do koszyka
734,00 PLN

Oceny i komentarze

Brak ocen.
Brak komentarzy.
Zaloguj się aby ocenić produkt.
Powrót