W przypadku utrudnień w korzystaniu ze strony, zapraszamy do naszego nowego sklepu: sklepamarparkiety.pl
- możliwość wysyłki Paczkomatami InPost

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel:

Amar Parkiety Agnieszka Kowalska
ul. Krynoliny 20
03-699 Warszawa 

NIP: 971-049-63-34

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.

2. Warunki składania zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.
Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji wygenerowanej automatycznie o złożonym zamówieniu.
- W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni, liczonych w dni robocze, w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy).
W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Amar Parkiety zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Oferta prezentowana na stronach nie jest stanem magazynowym firmy. Nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia można zobaczyć na witrynie Sklepu są dostępne od ręki. Niektóre z nich (rzadkie egzotyki) muszą być sprowadzone, co może trwać nawet kilka miesięcy, w zależności od dostępności produktu u dostawców. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest ustalenie ze Sprzedawcą możliwego terminu jego realizacji tj. dostawy.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą się różnić w rzeczywistości, w szczególności strukturą lub kolorystyką w przypadku towaru wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.

3. Warunki płatności oraz dostawy

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

  • Przy odbiorze za pobraniem u kuriera
  • Przelewem na konto sklepu
  • Gotówką przy odbiorze osobistym

Amar Parkiety Agnieszka Kowalska
ul. Krynoliny 20
03-699 Warszawa
ING Bank Śląski
29 1050 1054 1000 0022 3134 4447

Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

W przypadku konieczności dostawy zamówionego towaru przez Sprzedawcę do Nabywcy do każdego zamówienia:
- doliczane zostaną koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą od 13,00 do 15,00 zł brutto, za przesyłkę do 30 kilogramów.

Za przesyłkę płatną przy odbiorze u kuriera Nabywca dopłaci + 5,00 zł brutto, za pobranie.

Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. Złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Rękojmia i zwrot towaru.

Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w wypadkach świadczenia rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy lub co do towaru o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo co do towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub ulega szybkiemu zepsuciu. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w zamkniętych pojemnikach nie przysługuje po ich otwarciu. Wyłączenie powyższe nie stanowi przeszkody do składania reklamacji z zarzutem niewłaściwej jakości towaru znajdującego się w pojemniku lub niezgodności zawartości pojemnika z jego oznaczeniem lub ofertą sklepu.

5. Gwarancja

Każdy produkt objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, która obejmuje wady uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Nabywca ma obowiązek przestrzegania instrukcji montażu oraz używania towaru zgodnie z zaleceniami producenta.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez odbiorcę towaru listu przewozowego, że odebrał towar bez wad.
Warunkiem reklamacji towaru w czasie jego użytkowania jest jego prawidłowy montaż oraz prawidłowe używanie i konserwacja w w/w czasie.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Nabywcy zgodnie z przepisami o rękojmi uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym.

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Amar Parkiety Agnieszka Kowalska, ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, lub mail: sklep@amarparkiety.pl

6. Postanowienia końcowe.

Nabywca składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w  formularzu zamówienia przez firmę Amar Parkiety Agnieszka Kowalska, ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa w celach niezbędnych do realizacji zamówienia. Jednakże, Nabywca w każdej chwili taką zgodę może odwołać.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
Oferta dostępna w sklepie internetowym firmy Amar Parkiety jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem Amar Parkiety, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

Powrót

Zaprzyjaźnione sklepy

Amar Parkiety

Kontakt

Amar Parkiety


ul. Krynoliny 20
03-699 Warszawa   
tel/ fax: 22 743 16 10 
kom: 516 039 870                                   
kom: 516 039 871
e-mail: sklep@amarparkiety.pl
 
Godziny otwarcia sklepu:
pon-pt: 9:00 - 17:00
 
Konto Bankowe:
 
Jeżeli formą płatności jest przelew tradycyjny prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu i wysyłkę pieniędzy na konto.
 
ING Bank Śląski:
29 1050 1054 1000 0022 3134 4447